HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
Công đoàn viên khoa Thuế - Hải quan tham gia đồng diễn thể dục giữa giờ