Kế hoach tổ chức chuỗi chương trình Trang bị kỹ năng thực hành xã hội,tư vấn chăm sóc sức khỏe cho sinh viên  
Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên khóa 21D nhập học năm 2021  
Kế hoạch tham qua nhà máy trực tuyến AJINOMOTO  
Thông báo trả hồ sơ nhập học cho sinh viên đã tốt nghiệp khóa 17D ĐH, 18C CĐ  
THÔNG BÁO GIA HAN THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM 2022  
Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học đối với khóa tuyển sinh năm 2021  
Thông báo về việc nộp văn bằng chứng chỉ để xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh năm 2022  
Thông báo về mức học phí khóa tuyển sinh bậc Đại học hệ chính quy năm 2022  
Thông báo về việc quy định mức học phí các chương trình, các khóa và các hệ đào tạo năm 2022  
Kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu CEO với các doanh nghiệp dành cho sinh viên năm 3, năm 4