Khoa Thuế - Hải quan

Giới thiệu về khoa Thuế - Hải Quan

Email In PDF.

 

 Trước thực trạng nhân lực ngành thuế còn quá mỏng so với đối tượng các doanh nghiệp thuộc diện phải quản lý thuế. Song song đó là chiến lược cải cách hệ thống thuế của Việt Nam giai đoạn 10 năm tới chú ý vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ thuế một cách bài bản có trình độ chuyên sâu. Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi cần phải có đội ngũ công chức ngành thuế giỏi nghiệp vụ và có tầm nhìn để có thể xây dựng chính sách thuế đáp ứng tốt với giai đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế. Bên cạnh đó Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, đặc biệt đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đòi hỏi chúng ta cần phải nhanh chóng thúc đẩy cải cách, phát triển, hiện đại hóa cơ chế ,chính sách quản lý kinh tế đối ngoại , chính sách thương mại ,chính sách quản lý nhà nước về hải quan nói riêng để thích ứng với tình hình mới nhằm vừa đảm bào thuận lợi thương mại quốc tế vừa đảm bảo việc chấp hành  và tuân thủ các quy định của pháp luật , đảm bảo an ninh ,lợi ích của quốc gia. Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi cần phải có đội ngủ công chức ngành Hải quan giỏi nghiệp vụ và có tầm nhìn để có thể xây dựng chính sách pháp luật về hải quan cũng như thực thi công vụ đáp ứng tốt trong từng giai đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế. 

   Nắm bắt cơ hội trên Trường Đại học Tài chính - Marketing đã phát huy sức mạnh của mình trong việc cung ứng cho xã hội nhân lực ngành Thuế - Hải quan vừa có trình độ chuyên môn cao, vừa có phẩm chất đạo đức tốt, góp phần thực hiện thành công chiến lược cải cách Thuế mà chính phủ đã đề ra.

   Khoa Thuế - Hải quan được thành lập theo Quyết định số 1626/QĐ-ĐHTCM ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing. 

   Ngày 26/07/2012, Hội đồng khoa học cấp trường đã thông qua 2 đề án mở chuyên ngành mới của Khoa Thuế - Hải quan đó là Chuyên ngành Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư, Chuyên ngành Tài chính Công. Hai chuyên ngành này bắt đầu tuyển sinh vào năm 2012.

Mục tiêu đào tạo:

   Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Khoa đặc biệt chú trọng đến chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và  hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, dịch vụ, tư vấn về Thuế - Hải quan - Bảo hiểm - Tài chính Công trên cơ sở nguồn lực vững mạnh của Đại học Tài chính - Marketing. 

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan thuế, cơ quan hải quan, kiểm toán Nhà nước, các công ty tư vấn tài chính – thuế, ngân hàng, các công ty Bảo hiểm, Công ty chứng khoán, Các cty Tài chính, Quỹ đầu tư,Các định chế Tài chính Công từ trung ương đến địa phương.... 

Cơ cấu tổ chức :

   Đội ngũ giảng viên hiện nay là 13 giảng viên, trong đó : 4 Tiến sỹ, 6 Thạc sỹ, 3 Cao học. Các giảng viên đều là những người giàu kinh nghiệm giảng dạy lâu năm về lĩnh  vực Tài chính công, Thuế,     Hải quan, Bảo hiểm.

Khoa Thuế - Hải quan có 3 chuyên ngành :               

-         Chuyên ngành Thuế                

-         Chuyên ngành  Hải quan                     

-         Chuyên ngành Tài chính Công 

+ Ban chủ nhiệm khoa:

-         TS. Nguyễn Văn Thuận            Trưởng khoa

 Định hướng phát triển:

Tổ chức biên soạn, cập nhật các vấn đề xung quanh lĩnh vực Thuế -Hải quan.

Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

Địa chỉ:

Khoa Thuế - Hải quan, Trường Đại học Tài chính - Marketing

Phòng 501, 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.083417

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 14 Tháng 8 2017 03:04 )  
Đường dẫn: Home Giới thiệu Giới thiệu về khoa Thuế - Hải Quan
Hosting Giá Rẻ Sapa Trekking Tours Sapa Original Trek